Kopš 2015.gada augusta SONORA ir kļuvusi par Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedru, kas ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir sociāli ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. Kopumā LDDK apvieno un pārstāv 110 nozaru līderus (uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieki), 66 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas, kā arī vairāk nekā 5 000 uzņēmumu, no kuriem 3 036 ir mikro un mazie uzņēmumi.

Piektdien, 11.septembrī, LDDK Padomes sēdē tika pieņemts lēmums par Uzbekistānas un Turkmenistānas Lietišķo sadarbības padomju dibināšanu. Par Lietišķo padomju priekšsēdētāju šajās valstīs tika apstiprināts SONORA Valdes priekšsēdētājs Jānis Mozga. Jāuzsver, ka Lietišķo sadarbības padomju (LSP) mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi starp valstīm – to izvēlētais formāts ir cieša divpusēja sadarbība ar attiecīgo valstu darba devēju organizācijām un to vadītājiem LSP, kas ļauj, nepieciešamības gadījumā, risināt abu valstu uzņēmējiem būtiskus jautājumus arī abu valstu valdības līmenī.