Novembra vidū Latvijas – Uzbekistānas Lietišķās sadarbības padomes (LSP) vadība, tostarp A/S Sonora valdes priekšsēdētājs Jānis Mozga, devās pirmajā vizītē pie Uzbekistānas partneriem, lai diskutētu par iespējamo sadarbību starp abām valstīm.

Noslēgtais sadarbības līgums paredz informācijas un pieredzes apmaiņu šādās jomās: sociālā dialoga loma ekonomiskās sadarbības sekmēšanai, pārstāvot darba devēju intereses dialogā ar valdību, pašvaldībām un arodbiedrībām; pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un apvienībām, kas ir LDDK un CCIU biedri, darbības stiprināšanai Latvijā un Uzbekistānā; Latvijas – Uzbekistānas Apvienotās Lietišķās sadarbības padomes (LSP) izveide ar mērķi sekmēt sadarbību starp Latvijas un Uzbekistānas uzņēmējiem.

Latvijas delegācija šīs vizītes laikā guva vērtīgu pieredzi un atziņas, kas ievērojami palīdzēs uzlabot valstu sadarbību arī nākotnē. Kā atzina Latvijas – Uzbekistānas LSP vadītājs, A/S “Sonora” valdes priekšsēdētājs Jānis Mozga: “Latvijas – Uzbekistānas Lietišķās sadarbības padomes mērķis ir maksimāli efektīvi izmantot tos instrumentus, ko ir sagatavojuši mūsu politiķi un starpvalstu komisijas, lai veicinātu sadarbību starp Latvijas un Uzbekistānas uzņēmumiem. Mūs interesē Latvijas produkcijas eksports uz Uzbekistānu, savukārt Uzbekistānas puse ir izteikusi lielu interesi par importu, jo īpaši par tehnoloģisko iekārtu importēšanu. Uz doto brīdi jau vairāki uzņēmumi ar mūsu starpniecību ir nodibinājuši kopuzņēmumus ar Uzbekistānas ražotājiem.

Patīkami, ka šobrīd Latvijas vārds pozitīvi izskan Uzbekistānā starp valsts amatpersonām un uzņēmējiem, un  ka Latvija ir tā valsts ar kuru uzbeki labprāt vēlas sadarboties. Salīdzinot ar citām Eiropas Savienības un Baltijas valstīm, mūsu galvenā priekšrocība ir tā, ka mēs ļoti labi pārzinām Eiropas Savienības tirgu un Rietumu kultūru, un tajā pašā laikā ļoti labi spējam saprast uzbeku mentalitāti un domāšanu. Uzbekistānas uzņēmēju un amatpersonu vidū mums ir laba reputācija – to es varu apgalvot pilnīgi droši, jo šādu informāciju esam saņēmuši no vairākiem avotiem.

Latvijas uzņēmējus aicinu būt drosmīgākiem un izskatīt sadarbības iespējas, jo preču eksports uz Uzbekistānu un kopuzņēmumu veidošana ir lieliska iespēja, kā apgūt NVS valstu tirgu. Arī darbaspēka izmaksas šajās valstīs ir krietni zemākas kā Latvijā, līdz ar to ir milzīgs potenciāls uzņēmumu attīstībai šajās valstīs. Tāpat arī ir iespēja importēt preces no Uzbekistānas – piemēram, tekstilizstrādājumus. Tas ir veids, kā var veicināt importa tirdzniecību Eiropas Savienībā. Šādu iespēju uz abpusēju sadarbību noteikti nevajadzētu palaist garām! ”

Jāpiebilst, ka decembrī divu nedēļu garumā ES finansētā projekta Uzbekistānā “Internship Progress of selected SME managers in 2014-2015” ietvaros pieredzes apmaiņā Latvijā viesojās Uzbekistānas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji (CCIU). Vizītes mērķis bija iepazīstināt Uzbekistānas pārstāvjus ar Latvijas darba devēju organizāciju un rast piemērotākos sadarbības veidus ar starp Uzbekistānas un Latvijas uzņēmējiem. CCIU delegācija apmeklēja arī A/S Sonora biroju Duntes ielā, kur tika plašāk iepazīstināti ar to, kas ir loģistika, kravu pārvadājumi un kāda ir šī biznesa specifika gan vietējā, gan starptautiskā tirgū.