Mūsdienu straujais dzīves ritms bieži vien liek aizmirst svarīgas nianses biznesa procesos un darbībās. Arvien biežāk cilvēki paļaujas uz veiksmes faktoru problēmu risināšanā un daudzas lietas atliek uz vēlāku laiku. Nereti izrādās, ka tieši šīs mazās nianses ir tās, kuras uzņēmumam var izmaksāt visdārgāk. Spilgts piemērs tam ir kravu pārvadājumu muitas dokumenti un to formalitātes – atliekot dokumentu noformēšanu uz vēlāku laiku, pastāv liels risks, ka uzņēmuma krava aizkavēsies muitā, kas var ilgt līdz pat vairākām nedēļām un izmaksāt ļoti dārgi. Kādēļ tā notiek un kā to novērst? Skaidrojumu uz šiem jautājumiem sniedza A/S Sonora Muitas departamenta vadītājs Raivis Upe.

Kā skaidro Raivis Upe, lai izvairītos no šāda veida situācijām, nepieciešams par atmuitošanas procesu domāt jau sākotnēji, pirms kravas iegādes un izsūtīšanas. “Dokumentu kārtošanu atlikt uz vēlāku laiku var būt neefektīvs lēmums, nereti tas var būt laikietilpīgs un arī ne vienkāršākais un ātrākais darba process. Daži no dokumentiem, ko nepieciešams saņemt, lai sagatavotu muitas deklarāciju, ir starptautiskie kravas transporta pavaddokumenti, līgumi, kas noslēgti ar trešajām valstīm, preču specifikācijas, pilnvaras u.tml. Pēc dokumentu saņemšanas ir nepieciešams veikt to apstrādi, kas aizņem zināmu laiku, reizēm tas var ilgt pat līdz vairākām nedēļām. Tas norāda, cik svarīgi un efektīvi ir sakārtot dokumentus un formalitātes vēl pirms kravas izsūtīšanas.” R.Upe minēja arī vairākas standarta ikdienas situācijas, kad cilvēki griežas pēc palīdzības pie muitas brokeriem: “Piemērs – tiek izsūtīta krava no trešajām valstīm ar jūras konteineru pārvadājumu, avio kravu vai autokravu pārvadājumu kurjerpastu. Pēc noteiktām dienām krava ierodas galamērķī. Kravas īpašnieks to vēlas saņemt nekavējoties, bet parasti šajā brīdī rodas problēmsituācija – kravu nepieciešams muitot, dokumenti nav pārbaudīti, nodokļi nav nomaksāti utt. Klients pazaudē laiku, pat vairākas dienas vai nedēļas, līdz beidzot saņem pasūtīto kravu. Tajā brīdī viņš sāk apzināties, ka dokumentu kārtošanas atlikšana uz vēlāku laiku ir neefektīvs lēmums.”

Savlaicīgi domājot par kravas atmuitošanu un kravas dokumentu noformēšanu, var ievērojami ieekonomēt laika un izmaksu patēriņu pie kravas saņemšanas. Līdz ar to R.Upe iesaka ikvienam kravas saņēmējam sekot pāris vienkāršiem soļiem:

“Vispirms sazinieties ar muitas brokeri pirms kravas iegādes un izsūtīšanas. Pēc tam sagatavojiet visus nepieciešamos dokumentus, atbilstoši katras valsts muitas likumdošanai. Pārliecinieties, ka izveidotie dokumenti satur korektu informāciju. Šie minētie soļi Jums ļaus ietaupīt finanšu līdzekļus uz muitas nodokļiem, dīkstāvēm un papildus izmaksām, kas var rasties.”

Jautāts, vai var rasties arī kādas problēmsituācijas, formējot dokumentus, kurus nākas iesniegt dažādās valsts iestādēs. R.Upe skaidro, ka tādas mēdz būt, tādēļ ir svarīgi sadarboties ar nozares profesionāļiem: “Pārzinot attiecīgās valsts institūcijas un to darbības specifiku, ir iespējams ieekonomēt laika un finanšu resursus. Piemēram, A/S Sonora veiksmīgu muitošanas procesu nodrošina ar labu attiecību uzturēšanu ar VID Muitas pārvaldi, Pārtikas un veterināro dienestu, Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi u.c. institūcijām. Tāpat arī spējam ātri un efektīvi noformēt deklarācijas, jo visu darām uz vietas paši.”